Tag Archives: Firbit

Những điều bạn cần biết về tính năng chống thấm nước và các thiết bị Wearables

“Sản phẩm này có chống thấm nước không?” một câu hỏi quen thuộc bên cạnh các câu hỏi khác như “Thời lượng pin của sản phẩm là bao lâu?” hay “Sản phẩm có những tính năng nổi bật nào?” Đây là những câu sẽ được hỏi khi một thiết bị theo dõi thể thao, đồng […]

Thiết bị Fitbit Blaze: Trở thành Bậc thầy sau 20 “Phép Biến hóa Thần thông Quảng đại” (Phần 2)

Thiết bị Fitbit – Theo dõi sức khỏe của bạn từng li từng tí BẬT THÔNG BÁO TỪ ỨNG DỤNG Chế độ thông báo thường bị tắt theo mặc định. Thao tác: Fitbit/icon Blaze/Notifications/App Notifications. Sau đó bạn sẽ được xem danh sách các ứng dụng trên smartphone có thể cung cấp thông báo trên thiết bị Blaze, và bật/tắt […]